ul. 11-go Listopada 86

28-300 Jędrzejów

tel. 41 20-10-898

Kancelaria czynna

Pn-Pt 8:00 - 16:00

 Ruchomości

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcin Fatygapodaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-09-2019 o godz. 09:00 pod adresem: Sobowice 117, 28-313 Sobowice, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości składających się z:

 

Lp.Nazwa ruchomościIlośćSuma oszacowaniaCena wywołania
1 Pług podwieszany dwuskibowy 1 500,00 zł 250,00 zł
2 Kultywator 1 700,00 zł 350,00 zł
3 Kosiarka rotacyjna 1 1 000,00 zł 500,00 zł
4 Przyczepa jednoosiowa- niesprawna 1 400,00 zł 200,00 zł
5 Opryskiwacz rozkładany Pilmet 310P, poj 200 l 1 600,00 zł 300,00 zł
6 Rozsiewacz nawozu Strumyk S350L 1 500,00 zł 250,00 zł
7 OPEL CORSA 1.2 KAT; Rok produkcji: 1996; Nr VIN: W0L000073T6083137- brak dokumentów 1 600,00 zł 300,00 zł

 

*) cena za sztukę

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 1/2 wartości szacunkowej.

 

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

  Wpłaty należy dokonać w kancelarii komornika lub na konto komornika

PKO Bank Polski SA Oddział w Kielcach 03 1020 2629 0000 9202 0269 8736

 

 

Jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych rękojmi nie składa się.

Art. 871. Kpc Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Art. 867(2)§ 4. Kpc Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.