ul. 11-go Listopada 86

28-300 Jędrzejów

tel. 41 20-10-898

Kancelaria czynna

Pn-Pt 8:00 - 16:00

 Ruchomości

 


 

Sygnatura: KM 128/18


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcin Fatyga podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-07-2020 o godz. 09:30 pod adresem pod adresem: Sobowice 117, 28-313 Sobowice, 28-313 Sobowice, Sobowice 117/  odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości składających się z:


 

LP.NAZWA RUCHOMOŚCILICZBASUMA OSZACOWANIACENA WYWOŁANIA
1 Ładowacz obornika Krokodyl długość ramienia 4,6 m 1 500,00 zł 250,00 zł
2 Myjka ciśnieniowa K 2.16 n. 054790 1 100,00 zł 50,00 zł
3 Siewnik do zboża 3 m 1 200,00 zł 100,00 zł
4 Obsypnik 3 pługi (rzędy) 1 400,00 zł 200,00 zł
5 Przyczepa jednoosiowa czerwona - produkcja własna 1 400,00 zł 200,00 zł
6 Szlifierka kątowa 230 mm 1 70,00 zł 52,50 zł
7 Kompresor rok produkcji 1979 nr 1706 prod ZSRR 1 100,00 zł 50,00 zł
8 Spawarka CE 175 230V/400V 1 100,00 zł 50,00 zł
9 Rozdrabniacz ziarna śrutownik H11/2 1 500,00 zł 250,00 zł

 

*) cena za sztukę


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 1/2 wartości szacunkowej.

 

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

  Wpłaty należy dokonać w kancelarii komornika lub na konto komornika

PKO Bank Polski SA Oddział w Kielcach 03 1020 2629 0000 9202 0269 8736

 

Jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych rękojmi nie składa się.

Art. 871. Kpc Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Art. 867(2)§ 4. Kpc Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.Komornik Sądowy


Marcin Fatyga